Covid-19 & Terabit

För att vi alla ska kunna ha ett säkert och bra LAN kommer vi se till att det finns extra mycket utrymme mellan bordsplatserna under eventet och vi kommer även uppmana till att hålla avstånd och att man tvättar händerna noga.

Vi kräver inte vaccinationspass för att besöka Terabit Lan då många av våra besökare är yngre och inte haft behov av att ta vaccination i samma utsträckning som tidigare.

Kom helst vaccinerad om du är äldre – Vaccination ser till att vi håller oss friska i samhället.

Är du ung men dina äldre där hemma har inte tagit vaccin? Vidta gärna extra åtgärder så du inte kan sprida smitta.

 • HÄNDER Tvätta händerna ofta
 • ARMVECK Hosta i armvecket
 • ANSIKTE Rör inte vid ansiktet
 • AVSTÅND Håll säkert avstånd
 • HEMMA Stanna hemma om du har symptom

Symptom på Covid-19:

De vanligaste symptomen

 • feber
 • hosta
 • trötthet
 • nedsatt lukt- och smaksinne

Mindre vanliga symptom:

 • halsont
 • huvudvärkvärk och smärta
 • diarré
 • hudbesvär som utslag eller missfärgade fingrar och tårröda eller irriterade ögon