Föreningen

Utrag av stadgar för Terabit
Antagna vid årsmötet 2015-08-16

1 Föreningens namn
Föreningens namn är Terabit.

2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Sotenäs kommun.

3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

4 Syfte
Föreningens syfte är att främja medlemmarnas teknik och spelrelaterade intressen.

5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

För mer information om föreningen, kontakta oss på lan@terabit.se